Så hjälper vi dig göra eller byta karriär

Drömmer du dig bort till andra roller, arbetsuppgifter eller branscher?

Hemsidan » SÖK JOBB » Konsult på Andara Group

Du finner tre typer av jobb och karriärmöjligheter här på vår webbplats:

  • Rekrytering till våra kundföretag, där vi på Andara Group sköter rekryteringsprocessen för kundens räkning, men där du blir anställd hos kundföretaget.
  • Konsultuppdrag via Andara Group där du kommer att arbeta hos något av våra kundföretag, men då som inhyrd under kortare eller längre tid. I det fallet är du anställd av Andara Group, och det är alltså vi som blir din arbetsgivare.
  • Interimskonsult eller underkonsult – Då har du eget företag, men arbetar som konsult för Andara Groups kunder.