/* Upsales tracking code */

Därför tjänar du på att hyra personal i stället för att rekrytera

Många starka fördelar med att hyra personal

Att hyra in personal från ett bemanningsföretag är en flexibel lösning på ditt kompetensbehov när företaget står inför exempelvis arbetstoppar, en organisationsförändring eller vid vikariebehov. Vi på Andara Group har många års erfarenhet av rekrytering och personaluthyrning.

Varför hyra in personal? 

Rätt tillfälle att hyra personal kan exempelvis vara när ditt företag står inför en oväntad vakans, anställningsstopp eller kanske ett generationsskifte på avdelningen. Våra konsultchefer hjälper dig genom hela rekryteringsprocessen och att identifiera och attrahera rätt kandidat till uppdraget och du kan fokusera på er kärnverksamhet under tiden. Kandidaten anställs av oss på Andara Group som tar hela arbetsgivaransvaret.

När du vänder dig till Andara Group för din bemanning får du tillgång till ett stort nätverk av kandidater med kompetenser inom en rad olika kompetensområden.

Bemanning – en flexibel lösning på ditt personalbehov

En av många fördelar med bemanning och att hyra in personal är att det är den mest flexibla resurslösningen, eftersom bemanning sker vid behov. Det är även en kostnadseffektiv lösning då du enbart betalar för de faktiska arbetstimmar som du är i behov av.

Om du är osäker på hur omfattande ditt personalbehov är eller hur länge du är i behov av utökade resurser så kan du börja med att hyra in en konsult under en överenskommen tid för att sedan få möjligheten att rekrytera över personen vid periodens slut och ta fullt arbetsgivaransvar. 

Möjlighet att anpassa personalstyrka efter behov 

Idag kan behovet av personal skifta snabbt. Från att ena dagen vara i stort behov av personal till att andra inte alls vara i samma pressade situation. Detsamma gäller tvärtom.

En stor fördel med att hyra personal är att er organisation ges möjlighet att själva anpassa personalstyrkan efter nuvarande behov, oavsett hur stort eller litet det än må vara. Med andra ord ges ni en stor flexibilitet som inte är möjlig med fastanställd personal.

Inhyrd personal kan snabbt vara på plats 

Behovet av kompetens kan komma plötsligt. Någon i personalen kan bli sjuk, gå på föräldraledighet eller av någon annan anledning vara borta från jobbet. Det kan då vara nödvändigt att snabbt hitta en ersättare, vilket är möjligt när du hyr in personal. På Andara Group har vi arbetsstyrka som är redo att börja snabbt!

Möjlighet att utvärdera interna behov

Idag händer det allt oftare att företag upptäcker ett behov av spetskompetens som man inte behövt tidigare. Det kan antingen vara en kompetens som kommer att behövas under lång tid framöver eller också endast på kort sikt. En stor fördel med att hyra personal är således att er organisation ges möjlighet att utvärdera vilka behov som finns.

Upptäck nya talanger 

Många gånger händer det att ett företag hyr in personal för att hitta en eller flera personer som man gärna vill behålla. Det är alltså även ett utmärkt sätt att finna nya talanger!

Bidra till vidareutveckling

Ytterligare en fördel med inhyrd personal är att de kommer in med nya, fräscha ögon. Många gånger kan de alltså se på saker och ting ur ett nytt perspektiv, vilket bidrar till utveckling för organisationen.

Inhyrd personal kan överbrygga under rekryteringsprocesser 

När någon slutar på ett företag är det vanligt att personen har en månads uppsägningstid, ibland två månader. Det betyder ofta att en ersättare inte är på plats innan personen som ska sluta har lämnat företaget. Det är därför vanligt att företag hyr en person som överbryggar under rekryteringsprocessen.

Kostnadseffektivt 

Sist men inte minst är det väldigt kostnadseffektivt att ta hjälp av inhyrd personal, då du endast behöver betala för faktiska arbetstimmar.

Ta hjälp av Andara Group!

Som du märker är fördelarna med att hyra personal många. Om er organisation också vill uppleva dessa fördelar, kan ni med fördel ta hjälp av oss på Andara Group. Med många år inom branschen och fler än 100 tillgängliga konsulter kan vi tillsätta rätt kompetens för just ditt företag. 

Ring oss på 08 – 24 90 80 eller mejla vår säljchef Kalle Roos på kalle.roos@andaragroup.se när du upplever akut kompetensbrist inom ekonomi, administration, sälj/marknad, logistik/inköp eller HR. Vi hjälper dig!