/* Upsales tracking code */

För dig som konsult

Ny regel från 1 oktober 2024

För dig som konsult
– ny regel från 1 oktober 2024

I oktober 2024 börjar en ny regel att gälla för dig som arbetar som bemanningskonsult. Som en effekt av LAS-reformen infördes den så kallade 24-månadersregeln i uthyrningslagen. Kortfattat innebär 24-månadersregeln att du som jobbat sammanlagt mer än 24 månader under en 36-månadersperiod ska erbjudas anställning hos kundföretaget.

Claudia-Rekryteringsspecialist

När börjar 24-månadersregeln att gälla och vad innebär den för mig som konsult?

Regeln träder i kraft den 1 oktober 2024 och gäller dig som arbetar som konsult i ett bemanningsföretag och har varit på uppdrag hos ett kundföretag. Regeln innebär att du som arbetat på ett och samma kundföretag i över 24 månader inom en 36-månadersperiod ska erbjudas en tillsvidareanställning hos kundföretaget. Tiden börjar räknas från den 1 oktober 2022 vilket innebär att 24 månader tidigast kan inträffa i samband med att regeln träder i kraft den 1 oktober 2024.

När får jag erbjudande om anställning hos kundföretaget?

Du ska få ett erbjudande om tillsvidareanställning senast en månad efter att 24-månadersgränsen har passerats. Kundföretaget kan ställa frågan till dig tidigare än så och förhöra sig om ditt intresse men en formell förfrågan kan ställas först efter att 24 månader har passerat.

Kan kundföretaget erbjuda något annat än tillsvidareanställning?

Kundföretag som inte erbjuder en tillsvidareanställning ska betala ut två månadslöner om du är tjänsteman. Om du är arbetare gäller tre månadslöner om kundföretaget är bundet av huvudavtalet med ett LO-förbund i sitt kollektivavtal.

Vad händer om jag tackar ja till erbjudande om tillsvidareanställning hos kundföretaget?

Om du tackar ja innebär det att du direkt blir anställd av kundföretaget. Din anställning hos bemanningsföretaget upphör den dag du tillträder din tillsvidareanställning hos kundföretaget enligt de nya bestämmelserna i uthyrningslagen och ingen uppsägningstid gäller.

Du tar inte med din gamla anställningstid, anställningsvillkor eller lön från din tidigare arbetsgivare utan nya villkor hos kundföretaget gäller.

Vad händer om jag till tacka nej till erbjudandet om tillsvidareanställning?

Om du väljer att tacka nej till erbjudande om tillsvidareanställning fortsätter din nuvarande anställning via bemanningsföretaget precis som vanligt. Kundföretaget har genom sitt erbjudande om tillsvidareanställning uppfyllt sin skyldighet enligt lagen och behöver inte fråga på nytt.

Mera information om 24 månaders regeln finns du på: kompetensforetagen.se

Hur kan vi hjälpa dig?