/* Upsales tracking code */

Var med och tävla!

De fem första att skicka in rätt svar på samtliga frågor vinner fina priser.
Svara på frågorna och skicka in. Vinnarna kontaktas personligen.
Lycka till!

1. Betyder ordet Andara någoting och i så fall vad?

2. Förkortningen CV är ett vanligt begrepp – men vad betyder CV?

3. Hur långt är ett genomsnittligt konsultuppdrag hos Andara?

4. På vilka orter i Sverige har Andara kontor?

5. Vad heter Andaras VD?

6. Hur många rekryteringsuppdrag genomförde Andara under första halvåret 2023?

Tack för ditt bidrag!
Vi kontaktar Vinnarna personligen.
Vänligen kontrollera att alla fält är ifyllda!.