/* Upsales tracking code */ /* Cookieconsent */

Andaras Nöjd-Kund-Garanti

Vi trävar allid efter nöjda kunder.

Andaras Nöjd-Kund-Garanti

Vi strävar alltid efter nöjda kunder. Vi är övertygade om att vår rekryteringsprocess håller högsta kvalitet och vår målsättning är att alltid skapa rekryteringar och matchningar som håller långsiktigt. Men ibland blir det inte rätt och då gör vi självklart om och vi gör det utan extra kostnad.

  • Du måste meddela oss direkt när du upplever att matchningen med din kandidat eller konsult inte känns bra.
  • Vår Nöjd-Kund-Garanti gäller vid ett tillfälle.
  • Du kan ha en ersättningsrekrytering innestående i högst 3 månader räknat från när du meddelade oss att du vill utnyttja vår garanti.
  • Om förutsättningarna i tjänsten väsentligt förändras jämfört med den ursprungliga kravspecifikationen för tjänsten gäller inte garantin.
Linda Gadd

Vill du veta mera om våra affärsvillkor och garantier?

Välkommen att kontakta

Linda Gadd | VD & Rekryteringsspecialist
Mobil: 0720-199 209
E-post: linda.gadd@andaragroup.se

Affärsområden

Rekrytering

Rekrytering

Rekrytering av personal på alla nivåer inom ekonomi, administration, marknad, skola och vården. I rekryteringsprocessen hjälper vi dig från ax till limpa med att få fram rätt kandidater.

Konsultuthyrning-bemanning

Konsultuthyrning

Vi har en stor kandidatbas och hyr ut personal främst inom ekonomi och administration. Hyr in personal av oss på både lång eller kort period. Vi tar fullt ansvar och ni anställer när och om ni vill.

Jobbcoachning

Personalomställning

Står ni inför förändringar i organisationen? Kanske varsel och uppsägningar? Vi hjälper företag med råd och stöd i processen, jobbcoachning och att hitta nya jobb till varslad personal.

Några av våra kunder

Certifierad och rekommenderad  av Rekryti

Rekommenderat kompetensföretag

Rekryti Förmedling är en oberoende branschförmedling för företag inom personalrelaterade uppdrag och tjänster. Rekryti samlar och utvärderar företag inom rekrytering, bemanning och omställning. Här finns omdömen och ranking över kund- och kadidatutlåtanden samt ett register över rekryterings- och bemanningsföretagens upptagningsområde och inriktning. Rekryti samlar arbetsmarknadens aktörer för personrelaterade tjänster, uppdrag och produkter för att beställare ska få en överblick över möjligheter och utbud.