/* Upsales tracking code */

Vi hjälper Sveriges företag att växa.

Specialiserade inom ekonomi, administration, HR/lön, inköp/order och marknad.

Vår modell för hållbar rekrytering

Vi kallar den PPP. Modellen bygger på passion, precision och potential. Med engagemang och kunskap, fokus på fakta och kvalitet vågar vi se bortom CV:et och upptäcka kandidatens fulla potential. Baserat på historik, nuläge och vad vi tror om utvecklingen framåt.

Rekrytering är ingen okomplicerad uppgift. Det är en process som kräver noggrannhet i alla led. Resultatet skall generera utveckling över tid för alla som är involverade. Företag, organisationer och enskilda medarbetare. Genom vår modell kan vi säkerställa rekryteringar som håller måttet i dynamiska organisationer. Kompetensmässigt, socialt och ekonomiskt. Modellen har visat sig fungera väl oavsett konjunkturläge. Så hjälper vi företag i Sverige att växa.

Passion

Hållbar rekrytering. Det är vår passion. Vi gör jobbet med precision, perfekt matchning är vår ambition. Vi inkluderar alla, exkluderar ingen. Vi fokuserar på fakta och kvalitet. Vi säkerställer rekryteringar som håller för företag som växer. Kompetensmässigt, socialt och ekonomiskt.

Precision

Med hjälp av vår modell arbetar vi systematiskt och med precision för att säkerställa rekryteringar som håller måttet i dynamiska organisationer. Kompetensmässigt, socialt och ekonomiskt.

Potential

Med engagemang och kunskap, fokus på fakta och kvalitet vågar vi se bortom CV:et och upptäcka kandidatens fulla potential. Baserat på historik, nuläge och vad vi tror om utvecklingen framåt.

Linda Gadd | VD & Rekryteringsspecialist
Mobil: 0720-199 209
E-post: linda.gadd@andaragroup.se

Vi jobbar med fördomsfri rekrytering

På Andara Rekrytering anser vi att människor med olika erfarenheter, kompetens och bakgrund är en avgörande faktor för våra kunders framgång. Vi arbetar aktivt med att skapa ett inkluderande arbetsklimat där alla kan bidra med sin fulla potential.

Sofie Jansson | Rekryterare
Mobil: 00707-613 305
E-post: sofie.jansson@andaragroup.se

Affärsområden

Rekrytering

Rekrytering

Rekrytering av personal på alla nivåer inom ekonomi, administration, marknad, skola och vården. I rekryteringsprocessen hjälper vi dig från ax till limpa med att få fram rätt kandidater.

Konsultuthyrning-bemanning

Konsultuthyrning

Vi har en stor kandidatbas och hyr ut personal främst inom ekonomi och administration. Hyr in personal av oss på både lång eller kort period. Vi tar fullt ansvar och ni anställer när och om ni vill.

Jobbcoachning

Personalomställning

Står ni inför förändringar i organisationen? Kanske varsel och uppsägningar? Vi hjälper företag med råd och stöd i processen, jobbcoachning och att hitta nya jobb till varslad personal.

Några av våra kunder

Certifierad och rekommenderad  av Rekryti

Rekommenderat kompetensföretag

Rekryti Förmedling är en oberoende branschförmedling för företag inom personalrelaterade uppdrag och tjänster. Rekryti samlar och utvärderar företag inom rekrytering, bemanning och omställning. Här finns omdömen och ranking över kund- och kadidatutlåtanden samt ett register över rekryterings- och bemanningsföretagens upptagningsområde och inriktning. Rekryti samlar arbetsmarknadens aktörer för personrelaterade tjänster, uppdrag och produkter för att beställare ska få en överblick över möjligheter och utbud.

Hur kan vi hjälpa dig?