/* Upsales tracking code */

24-Månadersregeln

19/3/2024

Som en effekt av LAS-reformen infördes den så kallade 24-månadersregeln i uthyrningslagen. Regeln började gälla 1 oktober 2022. Kortfattat innebär 24-månadersregeln att en inhyrd konsult som jobbat sammanlagt mer än 24 månader under en 36-månadersperiod ska erbjudas anställning hos kundföretaget. Det finns också möjlighet för kundföretaget att betala en ersättning till konsulten istället.

I broschyren har Kompetensföretagen samlat nyttig och viktig information om 24-månadersregeln i uthyrningslagen; bakgrunden, svar på vanliga frågor, beskrivning av hur den viktiga placeringstiden räknas fram, ett underlag som kan vara bra att dela med sig av till kundföretagen och mycket mer.

Ladda ner broschyren här

No items found.
Hur kan vi hjälpa dig?