/* Upsales tracking code */

6 tips: Förbättra er onboarding med preboarding

11/6/2024

Har du koll på preboarding? Denna moderna strategi för att engagera nyanställda innan deras första dag blir allt mer populär. Läs vidare för att förstå varför preboarding är en viktig del av din anställningsprocess och hur det kan förbättra din onboarding.

Preboarding innebär att man engagerar nyanställda innan deras första arbetsdag. Genom aktiviteter som att skicka viktig dokumentation, ge en virtuell rundtur av kontoret och genomföra tidiga utbildningsmoduler, kan man säkerställa att nyanställda är redo att prestera från dag ett. Detta inte bara minskar stress och osäkerhet för de nyanställda utan hjälper också företag att påskynda tiden till produktivitet.

Preboarding kan innehålla flera moment, inklusive att skicka ut elektroniska versioner av personalhandboken för granskning eller låta nyanställda fylla i nödvändiga formulär före deras första dag. Dessutom kan man erbjuda virtuella rundturer av kontoret eller introducera nyanställda till sina team via videokonferens. Denna tidiga kontakt gör att de nyanställda känner sig välkomna och bekväma i sin nya arbetsmiljö redan från början.

Fördelarna med ett starkt preboarding-program

I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad är ett effektivt preboarding-program ett kraftfullt verktyg för att attrahera och behålla topptalanger. Genom att påbörja onboarding-processen innan den första arbetsdagen, kan företag göra ett positivt första intryck och förbereda nyanställda för framgång. Detta minskar också omsättningen och ökar engagemanget bland nyanställda.

En av de främsta fördelarna med preboarding är att det förbättrar onboarding-upplevelsen och ökar nyanställdas engagemang. Genom att etablera en relation redan innan den första arbetsdagen, kan nyanställda känna sig mer kopplade till företaget och investerade i sin roll. Preboarding hjälper även till att minska tiden till produktivitet, eftersom nyanställda redan är bekanta med företagskulturen och arbetsprocesserna när de börjar. Slutligen kan tidig kommunikation och relationsbyggande under preboarding fasen hjälpa till att skapa en starkare känsla av tillhörighet och förtroende.

Genom att implementera ett strukturerat preboarding-program kan företag inte bara förbättra onboarding-upplevelsen utan också säkerställa att nyanställda är motiverade och redo att bidra till organisationens framgång från dag ett.

6 tips för framgångsrik preboarding

Preboarding är en avgörande del av anställningsprocessen som kan förbättra upplevelsen för nyanställda och göra dem produktiva snabbare. Här är sex effektiva tips från branschledare för att säkerställa ett framgångsrikt preboarding-program.

Bygg relationer och skapa tillhörighet

1: börja bygga relationer tidigt

Preboarding ger en möjlighet att introducera den nyanställda till sina framtida kollegor. Tilldela en mentor eller ”buddy”, uppmuntra nuvarande anställda att ta kontakt och arrangera sociala aktiviteter eller teambuilding innan startdatumet. Detta skapar en känsla av gemenskap och hjälper den nyanställda att känna sig välkommen och integrerad i teamet.

2: Tillhandahåll utbildning och resurser

Det är viktigt att nyanställda har en god förståelse för företagets produkter, tjänster och historia. Ge dem tillgång till onlineutbildningsmaterial och organisera ett strukturerat utbildningsschema. Detta inte bara gör dem produktiva snabbare, utan säkerställer också att de förstår företagets vision och mål.

3: Kommunicera förväntningar tidigt och ofta

Sätt tydliga förväntningar i god tid före startdatumet. Skicka ett välkomstmail omedelbart efter att jobberbjudandet accepterats, följt av ett detaljerat onboardingschema och informationspaket. Schemalägg möten för att diskutera förväntningar, företagskultur och besvara eventuella frågor den nyanställda kan ha. Detta hjälper till att förbereda dem och gör dem entusiastiska över sin nya roll.

Effektivisera preboarding-processen och förbättra upplevelsen

4: Effektivisera pappersarbetet

Att hantera pappersarbete kan vara tråkigt men är en nödvändig del av preboarding. Skicka ut alla nödvändiga dokument i förväg, tillåt elektroniska signaturer och inlämningar, och ge tydliga instruktioner för att underlätta processen.

5: Gör preboarding till en laginsats

Preboarding bör vara ett teamarbete. Tilldela ett dedikerat team eller en ansvarig person att hantera preboarding-processen. Uppmuntra öppen kommunikation och samarbete mellan teammedlemmar och utbilda chefer om vikten av preboarding och deras roll i processen.

6: Mät och förbättra ditt preboarding-program

Kontinuerlig förbättring är nyckeln till framgång. Samla feedback från nyanställda om deras preboarding-upplevelse, identifiera återkommande problem och leta ständigt efter sätt att förbättra processen. Genom att göra detta säkerställer du att programmet förblir effektivt och anpassat till organisationens behov.

Är du redo att införa ett preboarding-program i din organisation? Nu har du en tydlig förståelse för vad preboarding innebär och varför det är viktigt. Preboarding är en kritisk del av anställningsprocessen som kan leda till snabbare produktivitet, högre engagemang och bättre retention av nyanställda. Anpassa ditt program efter din organisations specifika behov och se till att regelbundet utvärdera och justera det för bästa resultat.

No items found.
Hur kan vi hjälpa dig?