/* Upsales tracking code */ /* Cookieconsent */

Därför vill de anställda byta jobb

23/3/2022

En kollega av tio uppgav i en undersökning gjord av HR- och lönespecialisten SD Worx att de aktivt söker ett annat jobb för närvarande.

Konkurrensen om talanger på arbetsmarknaden har skapat en ökad rörlighet på arbetsmarknaden – och många söker sig till nya jobb och tjänster.

Studien visade att hälften av de tillfrågade anställda är öppna för ett jobb hos en annan arbetsgivare. 29 procent ser detta som en långsiktig lösning, medan 20 procent skulle vilja prova på ett nytt jobb tillfälligt, till exempel genom att byta anställda mellan företag. Företag som vill behålla sina anställda rekommenderas bäst att anstränga sig lönepolitiskt och arbetsmiljömässigt. Dessa faktorer är trots allt de viktigaste när man letar efter en ny arbetsgivare.

No items found.