/* Upsales tracking code */ /* Cookieconsent */

Den svenska konjunkturen

7/3/2024

Danske Bank: Vi går mot bättre tider

Det värsta är förbi. Hushållens köpkraft ökar igen och konsumtionen bedöms ta fart. En hyfsat stabil arbetsmarknad och ökade reallöner bidrar till det, enligt Danske Banks nya konjunkturrapport som lyfter den svenska BNP-prognosen till 1,5 procent i år. Och det sker utan att inflationen tar fart igen, enligt bankens ekonomer.

"Svensk ekonomi lyfter samtidigt som inflationen faller och Riksbanken inleder räntesänkningar. Vi går helt enkelt mot bättre tider", skriver Danske Banks chefsekonom Michael Grahn i en kommentar.

Många prisparametrar pekar åt rätt håll, i linje med Riksbankens inflationsmål på två procent, enligt Danske Banks ekonomer.

"Vi bedömer att man sänker vid junimötet och därefter fortsätter att sänka i långsam takt", skriver Michael Grahn.

Läs hela artikeln här

No items found.