/* Upsales tracking code */

Fördelar med att hyra personal istället för att rekrytera

26/4/2023

Ni kanske borde hyra personal istället för att rekrytera?

Att hyra in personal från ett Andara Group är en flexibel lösning på ditt kompetensbehov när företaget står inför t ex arbetstop- par, en organisationsförändring eller vid vikariebehov.Vi har många års erfarenhet av både rekrytering och personaluthyrning och kan hjälpa dig analysera vad ni borde satsa på.

Varför hyra in personal?

När behovet uppstår snabbt är lösningen bara ett samtal bort. Står ni inför en oväntad vakans, anställningstopp eller en tillfällig topp är det förmodligen inte rätt läge att sätta igång en rekryteringsprocess.Våra konsulter har passerat vår omfattande process som säkerställer att ni får rätt person på rätt plats. På så sätt slipper du lyfta blicken från ditt fokus och kan känna dig trygg med att vår konsult kommer sömlöst in i verksamheten.

När du vänder dig till oss på Andara Group för din bemanning får du tillgång till ett stort nätverk av kandidater med omfattande kompetenser inom en rad olika områden.

Bemanning = flexibilitet

Egentligen säger det sig själv. Det går fort, du slipper sätta igång en stor process, bemanningen är helt behovsstyrd och vi har hela arbetsgivaransvaret. Dessutom är det kostnadseffektiv eftersom du bara betalar för den tid du faktiskt har behov av. En no-brai- ner egentligen. Men det hela handlar om förtroende. Du ska känna att vi förstår dina utmaningar och genom det vet du att du får rätt konsult för dina behov. Våra kunder är också våra vänner och det tycker vi säger en hel del.

Är du osäker på hur omfattande ditt personalbehov är, eller hur länge du är i behov av utökade resurser? Då kan du börja med att hyra in en konsult under en överenskommen tid för att sedan få möjligheten att rekrytera över konsulten vid periodens slut och ta fullt arbetsgivaransvar.

Inhyrd personal kan snabbt vara på plats

Behovet av kompetens kan komma plötsligt. Någon i personalen kan bli sjuk, gå på föräldraledighet eller av någon annan anledning vara borta från jobbet. På Andara Group har vi arbetsstyrka som är redo att börja snabbt!

Möjlighet att utvärdera interna behov

Idag händer det allt oftare att företag upptäcker ett behov av spetskompetens som man inte behövt tidigare. Det kan antingen vara en kompetens som kommer att behövas under lång tid framöver eller en punktinsats.Att då kunna hyra in rätt konsult för jobbet besparar dig både tid och pengar.

Upptäck nya talanger

Många gånger händer det att ett företag hyr in personal för att hitta en eller flera personer som man gärna vill behålla. Det är alltså även ett utmärkt sätt att finna nya talanger! På flera sätt en slags rekrytering utan risker.

Bidra till vidareutveckling

Ytterligare en fördel med inhyrd personal är att de kommer in med nya, fräscha ögon och en bred erfarenhet. De kan se på saker och ting ur ett nytt perspektiv, vilket bidrar till utveckling för organisationen.

Inhyrd personal kan överbrygga under rekryteringsprocesser

När någon slutar på ett företag är det vanligt att uppsägningstiden inte räcker för att hitta en ersättare. Då är det perfekt att hyra in en konsult som kan överbrygga glappet och i bästa fall rekryteras till tjänsten.

Som du märker är fördelarna med att hyra personal många. Med många år i branschen och fler än 100 tillgängliga konsulter kan vi tillsätta rätt kompetens för just ditt företag. Ring oss på 08 – 24 90 80 eller mejla vår säljchef Kalle Roos på kalle.roos@andaragroup.se när du upplever akut kompetensbrist inom ekonomi, administration, sälj/marknad, logistik/inköp eller HR.

Vi väntar på att få hjälpa dig!

No items found.
Hur kan vi hjälpa dig?