/* Upsales tracking code */ /* Cookieconsent */

Glädjebeskedet – ingen kris på jobbmarknaden

10/1/2024

Den befarade ekonomiska krisen bedöms bli ganska mild på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten ökar ”bara” med cirka 20 000 personer eller från 6,5 procent i dag till 6,6 procent kommande år, enligt Arbetsförmedlingens nya prognos.

Arbetslösheten har börjat öka och väntas fortsätta uppåt 2024, skriver Arbetsförmedlingen i en färsk prognos. Men det handlar inte alls om någon jobbslakt, tvärtom, om man ska tro myndighetens bedömning.

I dag är knappt 340 000 inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar. Som mest bedöms den siffran öka till 360 000, vilket innebär en ökning från dagens 6,5 procent till i snitt 6,6 procent 2024 och 2025.

– Det är inga större ökningstal som vi räknar med, men det kommer ta tid för arbetsmarknaden att återhämta sig, säger Markus Löwing, analytiker på Arbetsförmedlingen.

För trots lågkonjunkturen – arbetsgivarna har fortsatt svårt att hitta rätt sorts arbetskraft, och man håller hårdare i sin personal.

– Många arbetsgivare är benägna att behålla sin personal trots den ökade osäkerheten, säger Marcus Löwing.

Både privata och offentliga arbetsgivare rapporterar en större brist på personal än det historiska snittet. Bland offentliga arbetsgivare anger över hälften att de har svårt att hitta arbetskraft, speciellt inom vård och omsorg.

Sämre tider men ändå stort sug efter rätt arbetskraft kommer att öka obalanserna på arbetsmarknaden, bedömer myndigheten. Som en effekt bedöms långtidsarbetslösheten öka kommande år, från runt 140 000 i dag till omkring 150 000 mot slutet av 2025. Och det är de vanliga grupperna som ligger sämst till, de utan gymnasieutbildning, personer med utländsk bakgrund, funktionsnedsatta och äldre.

Subventionerade anställningar, mer utbildning blir därför viktigt för Arbetsförmedlingen att möta utmaningarna.

– Det gäller att fånga upp personer i tid, rätt insats i rätt tid som vi brukar säga.

Även de regionala skillnaderna väntas öka. Västerbotten och Norrbotten har redan de lägsta arbetslöshetsnivåerna.

– Stora delar av norra Sverige kommer att ha en sjunkande arbetslöshet fram till 2025, säger Marcus Löwing.

Det hänger ihop med de många industrisatsningarna i norr, där det snarare handlar om utmaningarna att hitta arbetskraft.

Mest ökar arbetslösheten i storstäderna och i södra Sverige, enligt Arbetsförmedlingens prognos.

No items found.