/* Upsales tracking code */ /* Cookieconsent */

Glädjeskutt det tredje kvartalet

19/8/2021

Konjunkturuppdatering augusti 2021

Lättade restriktioner bidrar till atthushållen ökar konsumtionen och ekonomin gör ett glädjeskutt. Deltavarianten avcoronaviruset är dock en betydande osäkerhetsfaktor.

Återhämtningen i den svenska ekonomin fortsatte som väntat det andra kvartalet i år. Enligt SCB:sBNP-indikator ökade BNP med 0,9 procent samtidigt som sysselsättningen steg med1,2 procent.

Lättade pandemirestriktioner bidrar till att hushållen ökar konsumtionen rejält det tredje kvartalet och ekonomin gör då ett glädjeskutt. Därefter går återhämtningen in i en lugnare fas. Deltavarianten av coronaviruset är dock en betydande osäkerhetsfaktor. Omsmittspridningen fortsätter att öka under hösten och restriktionerna återskärps, finns det en risk att återhämtningen kommer av sig.

Bedömningen att konjunkturen fortsätter att förbättras under hösten och vintern vilar dessutom på antagandet att problematiken kring Cementas produktion på Gotland inte leder till att det uppstår någon omfattande brist på cement i Sverige. De offentliga finanserna förstärks i år när ekonomin återhämtar sig. Konjunkturinstitutets bedömning är att det finns ett utrymme om ca 40 miljarder kronor för ofinansierade åtgärder i budgeten för 2022. Det är ca 10 miljarder kronor mer än bedömningen i juni. Om ambitionen är att bibehålla personaltätheten i offentligt finansierad verksamhet och samtidigt öka standarden i normal takt intecknas huvuddelen av budgetutrymmet.

Läs hela rapporten här.

No items found.