/* Upsales tracking code */ /* Cookieconsent */

Grunden till en framgångsrik rekrytering

27/10/2021

Hur vi uppenbarar potentialen

 

Vår rekryteringsprocess är enkel och effektiv och den utgår ifrån ordet ’potential’. 

Genom att lära känna ditt företag, er verksamhet och kultur, skapar vi oss en god bild av era behov och vilken potential rätt person skulle innebära för er. Sedan gör vi det omvända för kandidaterna. 

Frågan vi alltid ställer oss är; Vilken av våra kandidater har störst potential att lyckas hos er? 

Det kallar vi att uppenbara potentialen.


  1. Uppstartsmöte
  2. Urval & Intervju
  3. Anställning & Uppföljning
  4. Test & Referenstagning
  5. Presentation av slutkandidat Grunden till en framgångsrik rekrytering

Ett framgångsrikt rekryterings- eller konsultuthyrningsuppdrag handlar om att bygga upp en givande relation mellan arbetsgivare och kandidat. Därför börjar vi alltid processen med ett personligt uppstartsmöte med arbetsgivaren. Vi lär då känna ditt företag, er verksamhet och kultur, och skapar oss en god bild av era behov och vilken potential rätt person skulle innebära för er. Bland annat identifierar vi vilka kompetenser, formella kvalifikationer, erfarenheter och personliga egenskaper som är viktiga för att lyckas med tjänsten. Kravprofilen löper sedan som en röd tråd genom hela vår rekryteringsprocess.


Med behovsanalysen och kravprofilen klara är grunden lagd, och vi är ett steg närmare att finna en kandidat som har störst potential att lyckas hos er. 

Att uppenbara potentialen 

Vi läser igenom alla ansökningar mycket noga. Vi vill inte missa något, eller någon. Förutom att söka efter kandidater som uppfyller alla kriterier i er kravprofil, börjar vi här skapa oss en bild av vem människan bakom CV och följebrev egentligen är. Under våra möten och kontakter med kandidaten fördjupar vi vår kunskap om personens kunskaper, personlighet och potential. 

Kandidaten får här också chansen att börja lära känna arbetsgivaren. Vi svarar på frågor om er arbetsplats, kolleger, arbetsuppgifter och ansvarsområden. Det är viktigt att kandidaten dels får skapa sig en ärlig bild om sina chanser att lyckas med uppdraget, dels få en känsla av att man kommer trivas hos er. 

Hela tiden håller vi tät kontakt med både kund och kandidater, och ser till att alla är uppdaterade genom hela processen.

Ett avgörande möte 

Första mötet mellan arbetsgivare och kandidat är väldigt viktigt och ofta helt avgörande. Intryck och nerver blandas med frågor och svar. Därför lägger vi stor vikt vid att förbereda båda parter så mycket och noga det går inför presentationen av kandidaterna. 

Arbetsgivaren intervjuar de utvalda slutkandidaterna själva. Det viktigaste är att alla får komma till sin rätt, få svar på sina frågor och få rätt känsla för varandra. 

Vi finns självklart tillgängliga under hela rekryteringsprocessen för att svara på frågor och ordna med allt praktiskt. 

De sista bitarna faller på plats 

Det finns tillfällen då intervjuer och genomgång av meritförteckningar inte räcker för att skapa sig en fullständig bild av kandidatens chanser att lyckas med uppdraget. Kanske kräver er verksamhet eller tjänsten någon särskild egenskap eller kompetens som är svår att värdera utan att först göra ett test. 

Andara är certifierade i testerna Dimensions och Elements via TalentQ. Personlighetstestet, Dimensions, erbjuder en djupare personlighetsprofil. Färdighetstestet, Elements, kartlägger bland annat logisk, analytisk förmåga. Dessa tester ger en fördjupad uppfattning om kandidatens fullständiga potential. 

Som ett sista steg kontaktar vi alltid slutkandidatens referenser för att höra oss för om deras bild av personen. Här får vi ofta de sista svaren vi behöver för att avgöra om kandidaten är rätt för den nya tjänsten. 

Grattis, nu börjar det! 

Oavsett om det gäller ett HYRKÖP, en konsultuthyrning eller en rekrytering till en fast tjänst hos er så har ni nu bestämt er för en kandidat, och kandidaten har bestämt sig för er! Ni båda ser potentialen hos varandra och tror på att detta samarbete kommer bli något fantastiskt. 

Efter att anställningsvillkoren är accapterade och anställningsavtalet undertecknat så är allt klart. Vi lämnar dock inte er helt och hållet, utan kommer under de första månaderna följa upp med er båda att allt fungerar som ni hade tänkt er. Det är framför allt i början, då allt är nytt, som vi kan fungera som stöd och hjälp med att ge er en sådan bra start som möjligt. 

Nu börjar det roliga för er! Vår förhoppning och målsättning är att både ni och kandidaten får växa ytterligare i varandras sällskap. 

No items found.