/* Upsales tracking code */ /* Cookieconsent */

5 HR-trender efter pandemin

29/6/2021

I samband med att vaccinationstakten ökar börjar vi så sakteliga hoppas på att få återgå till våra arbetsplatser. Men många av oss har vant oss vid att jobba hemifrån och saknar inte alls att stressa till bussen på morgnarna eller att jobba i öppna kontorslandskap. Så hur ser framtidens arbetsplatser egentligen ut och vad är det ”nya normala”?

Här är 5 områden där HR kommer spela en ännu större roll i framtiden:

1. Policy för distansarbete

Det senaste året har många av oss fått känna på hemmakontorets för- och nackdelar. Många tycker det är toppen att sitta och jobba i lugn och ro i pyjamasbyxor, medan andra längtar tillbaka till kontoret, de ergonomiska skrivborden och kollegorna. Oavsett, är en flexibel arbetsplats önskvärt för många medarbetare även i framtiden och här kommer det finnas stort behov av att sätta upp nya policys och riktlinjer.

2. Uppdaterad krishantering

När världen stannade upp blev många företag tagna på sängen. Planer för krishantering var något som ägnades åt i liten skala, men idag vet vi att allt kan hända. Här kommer varje organisation behöva en strategi för vad som sker om hela världen lamslås igen. Hur jobbar vi vidare med våra affärer i en förändrad verklighet? Förberedelse och förändringsbenägenhet blir ett nödvändigt måste.

3. Fullt fokus på HR

Under pandemin har vi mer än någonsin påmints om vikten av personalfrågor. HR-avdelningens förmåga att hantera läget har varit avgörande för hur organisationen klarat sig genom krisen. Ska vi våga titta in i spåkulan gissar vi att HR kommer fortsätta spela en central roll i varje verksamhet och kommer få än mer förtroende av ledningsgruppen. Här finns framtidens nyckelroller för att kunna hantera utmaningar och fortsätta utforma en arbetsplats som medarbetarna är stolta över.

4. En efterlängtad gemenskap

Hela 41% av HR-cheferna från företag i Fortune 1000 var oroliga för att organisationskulturen försvagats av distansarbete – och med all rätt. Att bibehålla goda relationer och en vi-känsla när personalen jobbar på distans är en utmaning som HR kommer behöva lägga allt mer fokus på. Teambuilding, onboarding – här behövs åtgärder för att behålla företagskulturen och slipa den för framtiden.

5. Kompetens, kompetens, kompetens

8/10 globala företagsledare anger att kompetensbrist är ett stort problem hos företag idag. För att förbli konkurrenskraftiga behöver vi ställa om och se till att organisationen har ett ständigt lärande. Kompetensutvecklingsinitiativ kommer rusta organisationen och ge fler nöjda medarbetare.

Pandemin har helt enkelt varit en svår tid för de flesta, men den har också tvingat oss att stanna upp och reflektera över hur – och var – vi jobbar bäst. Genom att låta årets lärdomar påverka framtida affärsmål har vi chansen att forma om vårt arbetssätt och skapa en arbetsplats som passar just oss och våra medarbetare – en hälsosam gemenskap som vi alla längtar efter att komma tillbaka till.

No items found.