/* Upsales tracking code */ /* Cookieconsent */

Ökad digitalisering och mer distans­arbete

30/8/2021

Många företag har ställt om under pandemin. Satsningar på digitalisering, nya kundgrupper och försäljningskanaler har varit vanliga åtgärder för att hantera krisen. Samtidigt rapporterar vartannat företag en minskad omsättning och lönsamhet senaste året.

Tillväxtverket genomförde under november och december 2020 en enkätundersökning till små och medelstora företag för att fråga om deras villkor och verklighet under krisen.

Undersökningen visar att vartannat företag under 2020 har upplevt en minskning av omsättning och lönsamhet men antalet anställda har inte påverkats i samma utsträckning. Pandemin har förstärkt befintliga trender som digitalisering, distansarbete och ökad internetförsäljning. Krisen har också lett till att många företag ställt om sin försäljning under krisen. Företag med minskad omsättning har i större grad ställt om.

Tillväxtverkets undersökning om pandemins effekter hos företagen.

(Källa: Tillväxtverket)

No items found.