/* Upsales tracking code */

Överraskande stark arbetsmarknad

17/4/2023

Arbetslösheten fortsätter att minska samtidigt som antalet lediga jobb i Platsbanken ökar.

I slutet av mars var drygt 335 000 inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 6,4 procent.

Samtidigt ökade antalet nya lediga jobb på Platsbanken. I mars låg antalet på 223 000 vilket kan jämföras 207 000 ett år tidigare.

− Konjunkturnedgången har ännu inte påverkat arbetslösheten i stort och det finns fortfarande ett stort behov av arbetskraft med efterfrågade kompetenser, säger Marcus Löwing, analytiker på Arbetsförmedlingen.

− Det är glädjande att arbetsmarknaden fortsätter att stå stark trots det tuffa ekonomiska läget säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

No items found.
Hur kan vi hjälpa dig?