/* Upsales tracking code */

Rekrytering med perfekt matchning

7/2/2022

Perfekt match - En berättelse om ett rekryteringsuppdrag

I mitten av december 2021 kontaktade en internationell biståndsorganisation oss via mejl och de behövde hjälp med att rekrytera två controllers. Vi ordnade snabbt ett digitalt möte med deras ekonomichef och gick igenom alla krav och förväntningar som de hade på tjänsterna och på oss som sin samarbetspartner. 

Kandidatsökning för en perfekt matchning

Med ledning av kundens kravspecifikation satte vår rekryterare Sofie i gång med att leta kandidater. Sofie gick igenom alla intervjuade och potentiella kandidater tolv månader tillbaka och hon gick även igenom vår egen kandidatbank som innehåller drygt 20 000 jobbsökare och kontaktade de mest intressanta kandidaterna via telefon och mejl.

Det råder stor kandidatbrist och även denna gång visade det sig vara tunnsått med kandidater som uppfyllde kundens krav och därför började Sofie söka kandidater via ett specialverktyg på LinkedIn. Vi specialverktyget hittade Sofie ett antal mycket goda kandidater som gick vidare till intervjuer med vår VD Linda.

Presentation av kandidater för rekrytering

Vi presenterade fyra mycket kvalificerade kandidater som kunden intervjuade och de bestämde sig för två slutkandidater.

Som ett sista steg genomförde vi vår noggranna referenstagning innan Lena och Matilda kunde starta sina nya arbeten i mitten av januari 2022.

Uppdragsuppföljningen visar att kunden, Lena och Matilda är mycket nöjda med varandra. 

Bakom alla rekryteringar ligger mycket arbete. Just för detta uppdrag handlade det om ca 100 telefonsamtal och lika många mejl till potentiella kandidater och det krävdes 20 telefonintervjuer och 12 digitala intervjuer för att sålla fram de två slutkandidaterna. 


Vill du också få professionell hjälp med att hitta rätt person till rätt plats? Varmt välkommen att kontakta Linda Gadd på telefon 08 – 24 90 80 eller mejl linda.gadd@andaragroup.se 

No items found.
Hur kan vi hjälpa dig?