/* Upsales tracking code */ /* Cookieconsent */

Rekryteringsbolagen – Näringslivets grindvakter

7/2/2024

Rekryteringsbolagen – Näringslivets grindvakter

Få har idag insyn i hur chefsrekrytering går till i Sverige. Rekryterare inom Executive Search håller hårt i sina hemligheter, och är ovilliga att avslöja statistik och nätverk. Stiftelsen Allbright har nu granskat de mest inflytelserika rekryteringsfirmorna. Rapporten visar att med nuvarande rekryteringstakt kommer Sverige inte nå jämställda ledningsgrupper. Och din ålder, bakgrund och var du bor i landet kan mycket väl påverka om du landar drömjobbet eller ej.
– Senaste tiden har Sverige förlorat flera kvinnor på vd-posterna och vi är nu nere på strax under 10 procent i storbolagen. Det är inget konstigt i sig att kvinnor väljer att lämna sina vd-uppdrag efter en lång tid vid rodret, utan problemet är att rekryteringsbolagen misslyckas fatalt med att tillsätta nya vd-kvinnor, säger Amanda Lundeteg, vd Allbright.

Rekryteringsfirmorna är sämre på att tillsätta kvinnor på vd-posterna jämfört med bolagen själva. När rekryterarna är involverade går endast 13 procent av uppdragen till kvinnor, jämfört med den interna rekryteringen av kvinnor som ligger på 25 procent. När stiftelsen ser bortom vd-posterna och studerar ledningsgrupperna i stort ligger rekryteringsfirmornas siffra på 35 procent – en siffra som innebär att Sverige aldrig kommer nå jämställda ledningar.

Mångfald kopplat till utländsk bakgrund och etnicitet är lågt på agendan

När det gäller mångfald kopplat till etnicitet är inte ens ambitionerna på plats. Endast 12 procent av chefsrekryterarna har målsättningar inom området. Få har metoder eller processer på plats för att minska risken för diskriminering mot icke-vita kandidater.

– Att det saknas målsättningar och processer för att minska diskriminering inom rekryteringen kan förklara varför det är så få icke-vita på maktpositioner i Sverige. Rekryteringen riskerar att bli en stoppkloss för alla de som inte passar in i normen, säger Amanda Lundeteg.

Storstadsbaserade nätverk – kandidater ute i landet inte på kartan

Många av Sveriges största och mest vinstdrivande bolag är inte baserade i storstäderna. Trots det finns få chefsrekryterare ute i landet. Av de 10 undersökta firmorna är 8 av 10 baserade i Stockholm, resterande har även kontor i Göteborg och Malmö.

– Det här märks när vi pratar med bolag ute i landet. Många vittnar om att det är svårt att få hjälp att hitta kandidater vilket också syns i våra siffror. Bara 27 procent av de externa chefsrekryteringarna utanför storstäderna går till kvinnor.

Chefsrekryterare varnar för åldersdiskriminering

En utmaning som ofta uppmärksammas av chefsrekryterare är åldersfördomar. Det är svårare att sälja in en äldre kandidat, även om den har de rätta kvalifikationerna.

Enligt Allbrights granskning slår åldersdiskrimineringen något hårdare mot de som riskerar dubbelbestraffning, exempelvis kvinnor. 4 procent av de kvinnor som rekryterats externt till svenska börsbolags ledningsgrupper de senaste två åren är över 60 år, att jämföra med 10 procent av männen.

I Tyskland är jämställda rekryteringar mer av en självklarhet

Samtidigt som Sverige ser ut att nå sin gräns för hur många kvinnor som kan rekryteras, har andra länder fått förnyad fart. Allbrights tyska systerstiftelse kan visa att 46 procent av de externa rekryteringarna bland tyska storbolag det senaste året har gått till kvinnor. Det innebär att jämställda ledningsgrupper finns inom räckhåll för de tyska bolagen.

– Trenden har funnits några år: Sverige står och stampar medan andra länder kör om. Nu kan vi också se den trenden inom rekrytering. Att tyska chefsrekryterare snittar på nära hälften kvinnor visar att det är fullt möjligt även i Sverige, säger Amanda Lundeteg.

Framtidens ledare behöver ha större bredd i sin kompetens Kompetens och erfarenhet borde slå högst när det gäller att få en ledarroll, men så är alltså inte alltid fallet. Toppjobben blir sällan utannonserade, istället är det de tilltänkta kandidaterna för rollen som blir tillfrågade av chefsrekryterare. Att ha rätt nätverk är därför avgörande för karriären.

Rapporten av stiftelsen Allbright visar att rekryterarnas tillvägagångssätt och snabba processer kan stänga många ute – och att bolagen därmed riskerar att gå miste om värdefull kompetens.

Läs rapporten i sin helhet: https://www.allbright.se/branschrapport-2024

No items found.