/* Upsales tracking code */ /* Cookieconsent */

Varannan väljer arbetsplats utifrån flexibla arbetsvillkor

18/3/2023

Varannan väljer arbetsplats utifrån flexibla arbetsvillkor

Visste du att flexibla arbetsvillkor har seglat upp som en avgörande faktor för hela 47 procent av svenska arbetstagare? När svenskarna rankar de viktigaste faktorerna i en anställning kommer jobbsäkerhet och meningsfulla arbetsuppgifter i topp, men nästan lika viktigt är alltså flexibla arbetsvillkor.

Att erbjuda flexibla arbetsvillkor är viktigt för att både attrahera och behålla talanger på dagens arbetsmarknad, särskilt bland yngre generationer som värderar en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Genom att erbjuda flexibla arbetsvillkor, som möjlighet att arbeta hemifrån eller ha flexibla arbetstider, kan arbetsgivare visa att de är engagerade i att främja en god arbetsmiljö och att de bryr sig om sina anställdas välbefinnande. Detta leder i sin tur till högre motivation, engagemang och produktivitet från de anställda, vilket i sin tur kan öka företagets konkurrenskraft.

Enligt konversationer som vi på Andara Group har löpande med arbetsgivare så framkommer just flexibilitet som en av de viktigaste HR-frågorna idag – vilket ibland skapar utmaningar. För att möta kraven på flexibilitet kan du som arbetsgivare se över hur du kan hjälpa de anställda att arbeta smartare. Enligt programvaruleverantören SD Worx så uppger redan idag 69 procent av alla anställda att de medvetet håller koll på sin arbetstid, och 55 procent uppger att de använder ett tidsregistreringssystem. 

Arbetsplanering handlar dock om mer än att mäta tiden. Översikt av färdigheter, talanger och expertis är data som bidrar till att rätt kompetens kan användas vid rätt tidpunkt. Det finns numera programvara som gör det möjligt för både anställda och chefer att administrera sina egna uppgifter. Ett enkelt sätt att hjälpa alla anställda att bidra till datadriven personalplanering. Med hjälp av dessa så kallade ESS-verktyg (Employee Self Service) blir det inte bara personalavdelningens uppgift att mata in data, utan snarare ett delat ansvar för hela organisationen.

Att matcha kandidatens förväntningar med gällande villkor på arbetsplatsen är något som vi på Andara Group lägger extra mycket tid på i våra rekryteringar då vi är genuint intresserade av att kandidaten ska trivas och stanna långsiktigt.

No items found.