/* Upsales tracking code */

Världens näst mest innovativa

23/10/2023

Sverige rankas som världens näst mest innovativa land

För sextonde året i rad hamnar Sverige i topp tre i Global Innovation Index. Enligt patent- och registreringsverket är en genomsnittlig hög utbildningsnivå en av de största förklaringarna.


Den årliga undersökningen Global Innovation Index jämför 132 länders innovationsmöjligheter och resultat utifrån 80 indikatorer. Innovationsrankingen har publicerats årligen sedan 2007.

Förutom kriterier som patent och varumärkesansökningar, mäter indexet även indikatorer för skapande av appar för mobiltelefoner, export av högteknologi, politiskt klimat, utbildning, vetenskapliga publikationer, infrastruktur och idéskapande.

Det är fantastiskt att Sverige fortsätter att placera sig i världstoppen. Innovation driver tillväxt och företag som tar tillvara och utvecklar sina immateriella tillgångar har goda förutsättningar att växa. Vår placering stärker varumärket Sverige, vilket gynnar handel och öppnar för att fler företag vill etablera sig här, säger Peter Strömbäck, generaldirektör Patent- och registreringsverket, i ett pressmeddelande.


Han har tidigare förklarat Sveriges ledande ställning med på att svenskar har en hög utbildningsnivå, väl utbyggd infrastruktur inom data och IT, och att det finns goda möjligheter till forskning och innovation.

FAKTA

Världens 10 mest innovativa länder 2023

  1. Schweiz
  2. Sverige  
  3. USA
  4. Storbritannien
  5. Singapore 
  6. Finland 


  1. Nederländerna
  2. Tyskland
  3. Danmark
  4. Sydkorea

No items found.
Hur kan vi hjälpa dig?