/* Upsales tracking code */

Vartannat svenskt företag har svårt att hitta rätt kompetens

1/9/2022

Fler än hälften av de europeiska företagen säger att de aldrig tidigare har haft så svårt att positionera sig som attraktiva arbetsgivare. Det visar en undersökning av 4 371 företag utförd på uppdrag av SD Worx.

I undersökningen uppger 42 procent av de europeiska arbetsgivarna att de har mycket svårt att attrahera ny kvalificerad personal. I Sverige är motsvarande andel 32 procent och i Norge 31 procent. Belgien är det land där flest företag, 65 procent, uppger att de har svårt att rekrytera nya medarbetare.

Över hälften av de europeiska arbetsgivarna (53 procent) instämmer i påståendet att det är svårare än någonsin att positionera sig som en attraktiv arbetsgivare på marknaden. I Frankrike och Belgien anser 60 procent respektive 59 procent av företagen att detta stämmer. Bland svenska företag uppger 46 procent att de upplever situationen så, vilket är den lägsta siffran i undersökningen.

Sex av tio arbetsgivare i Europa anger att det just nu tar längre tid för dem att fylla lediga tjänster i företaget. I Sverige svarar 50 procent av arbetsgivarna att det är så. Belgien toppar länder som upplever att vakanserna tillsätts långsammare än tidigt, med 74 procent som instämmer i detta påstående.

Europeiska arbetsgivare har särskilt svårt att hitta kandidater med rätt kompetens. 56 procent av de undersökta företagen i Europa uppger att detta den största utmaningen i konkurrensen om rätt talang. Exakt samma siffra gäller för det svenska företagen. I Belgien svarar hela 70 procent av företagen att de har svårt att hitta sökande med rätt profil.

Över hälften av de undersökta företagen uppger att det finns det en strukturell obalans mellan utbud och efterfrågan på talang på arbetsmarknaden. Siffran är något högre i Sverige, 54 procent. I Norge är företagen upplevs detta problem som mindre, där endast 38 procent instämmer i påståendet.

Nya affärsmodeller och ökad digitalisering skapar en ökande efterfrågan på nya profiler. Frågan uppstår då i vilken utsträckning företag kan hitta kandidater på alternativa sätt, till exempel genom att investera i omskolning av befintliga medarbetare. Undersökningen visar dock att endast varannan europeisk arbetsgivare tycker att det är lätt att omskola anställda eller placera dem någon annanstans i organisationen. Sverige sticker ut med låga 19 procent, den lägsta uppmätta siffran. I Norge är motsvarande siffra 30 procent.

Kompetensutveckling bara för tillsvidareanställda

Undersökningen visar att de främsta områden som arbetsgivarna fokuserar på för att attrahera anställda har denna rangordning:

1) arbetstider och flexibla jobbarrangemang (till exempel flextid),

2) arbetsmiljöns atmosfär och sociala kvaliteter,

3) anställningstrygghet och ekonomisk stabilitet,

4) intressant, meningsfullt och utmanande arbete och

5) utbildnings- och utvecklingsmöjligheter.

I Sverige anger dock 38 procent av företagen att de sätter ett intressant, meningsfullt och utmanande jobbinnehåll i topp fem av områden de vill positionera sig som attraktiv arbetsgivare. Det gör att detta område hamnar på första plats för de svenska företagen. Bland alla europeiska företag är motsvarande siffra 32 procent och får en fjärdeplacering i rangordningen.

– Undersökningen bekräftar att arbetsgivare behöver vara än mer innovativa och drivna i sökandet efter talanger och intressanta medarbetare. En del i detta är att löpande ha tillgång till information om medarbetarnas utvecklings- och anpassningsförmåga, säger Sofi Klinkert, Head of People Operations på SD Worx, och fortsätter:

– Det är viktigt både för att kunna bli och fortsatt vara en relevant och attraktiv arbetsgivare, men också för att kunna skapa en organisation som gör det möjligt att tillsätta positioner internt. Då kan både befintliga anställda och nya kandidater övervägas för en ledig tjänst. Att skapa en utvecklingsbar och kompetensdriven organisation är centralt i detta arbete.

No items found.
Hur kan vi hjälpa dig?