/* Upsales tracking code */

Andara Interim Management

Vi på Andara har lång erfarenhet av att hitta rätt interimschef eller interimspecialist.

Söker du en interimskonsult?

För att lyckas med att hitta rätt interimskonsult gäller det att skapa en helhetsbild, både av organisationen ni vill bli och den personen som ska ta er dit. Vilken sorts chef eller specialist som passar just din organisation och utifrån era förutsättningar kan skilja sig beroende på position inom företaget.

Sekretess och strikt konfidentiell behandling
Andara Executive garanterar alltid högsta sekretess och strikt konfidentiell behandling gentemot alla kunder och kandidater.

Linda Gadd | VD & Rekryteringsspecialist
Mobil: 0720-199 209
E-post: linda.gadd@andaragroup.se

Varför är Interim Management en effektiv lösning?

En Interim Manager är en erfaren ledare med resultatfokus. När en organisation saknar en resurs eller rätt kompetens för ett projekt, förändring, en specifik kritisk utmaning eller vakans, är Interim Management en trygg, snabb och kostnadseffektiv lösning. En interimare anlitas för en tidsbegränsad period och kommer in i er organisation med mycket kort varsel. På det här sättet får ni tillgång till en mycket erfaren och hands-on ledare eller funktionell specialist.

En Interim Manager driver förändring eller fyller en vakans

En Interim Manager har lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändring i en komplex miljö. Med en bakgrund från privat eller offentlig sektor, har han/hon valt att kliva av en permanent roll för att ta sig an tidsbegränsade uppdrag för att dela med sig av sin erfarenhet och skapa långsiktiga resultat.
Förändring är fokus för nästan alla uppdrag. Att gå in i ett uppdrag med ett tydligt mål är det som triggar en interimare. En gemensam faktor är att de drivs av att leda och utveckla sitt team/teams och är inte rädda för att rulla upp ärmarna och arbeta hands-on då de flesta uppdrag kräver att man arbetar både operationellt och strategiskt.

Interim Management är det bästa av två världar.

Med dagens intensiva utvecklingstakt behövs en flexibel organisation som har förmågan att reagera snabbt och effektivt på förändringar, hot och möjligheter. Det går allt snabbare och konkurrensen är global. Digitalisering kräver transformation, förändring och omfördelning av resurser. Men vad gör du när det inte finns tid att rekrytera eller ekonomiskt utrymme för en traditionell managementkonsult? Lösningen för ett starkt växande antal företag inom både privat och offentlig verksamhet är Executive Interim Management. Med kort varsel får du tillgång till en kvalificerad Interim Manager eller funktionell specialist. En erfaren ledare med senior profil som tar operationellt ansvar och fokuserar fullt på det fördefinierade uppdraget. Det är en kostnadseffektiv lösning som ger uppdragsgivaren optimal flexibilitet att genomföra de nödvändiga transformationerna.

Varmt välkommen att höra av dig till mig!

Linda Gadd | VD & Rekryteringsspecialist
Mobil: 0720-199 209
E-post: linda.gadd@andaragroup.se

Boka möte direkt!

Vill du veta mer om våra tjänster inom rekrytering, bemanning och interim? Via vår self service kan du enkelt boka ett möte – fysiskt eller digitalt – direkt. Du når oss även på  08-24 90 80. Vi ser fram emot att höra från dig!

Boka Möte Här!