Andara Interim Management

Vi på Andara har lång erfarenhet av att hitta rätt interimschef eller interimspecialist.

Söker du en interimskonsult?

För att lyckas med att hitta rätt interimskonsult gäller det att skapa en helhetsbild, både av organisationen ni vill bli och den personen som ska ta er dit. Vilken sorts chef eller specialist som passar just din organisation och utifrån era förutsättningar kan skilja sig beroende på position inom företaget.

Linda Gadd | VD & Rekryteringsspecialist
Mobil: 0720-199 209
E-post: linda.gadd@andaragroup.se

Vi rekryterar rätt interimskonsult för din organisation

Kanske vill du rekrytera en person som motiverar de anställda, är lösningsorienterad, skapar en kultur av ansvarstagande, utövar självledarskap eller bygger goda relationer. Eller kanske vill du anställa en chef eller specialist som ökar lojalitet och höjer företagets lönsamhet.

När vi söker rätt interimslösning erbjuder vi dig effektiva lösningar, förstklassig kandidatupplevelse och en fördomsfri rekryteringsprocess. Genom ett projektbaserat arbetssätt driver våra erfarna rekryteringskonsulter hela processen från start till mål med struktur och tydliga tidsplaner. När vi rekryterar din nästa chef eller specialist använder vi oss av arbetsmetoden kompetensbaserad rekrytering, ett fördomsfritt sätt att kvalificera kandidater där djupintervjuer och arbetspsykologiska tester är centrala delar.

 

Vi på Andara har rekryterat chefer och specialister till ledande befattningar i decennier. V har ett omfattande nätverk och är en seriös partner till kandidater som söker sin nästa utmaning i yrkeslivet. Andara är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag och du är välkommen att kontakta oss för att påbörja jakten på era framtida ledare och specialister.

Vad är interim?


Interim Management innebär att hyra in en chef eller specialist tillfälligt. Det är vanligt att företag tar in en interimslösning under en rekrytering till en vakans för en chefs- eller specialistposition. En interimkonsult kan vara lösningen när företaget står inför en planerad eller oplanerad frånvaro, en organisations förändring, ett projekt utöver den ordinarie verksamheten, en fusion, en börsintroduktion eller andra väsentliga förändringar av verksamheten där spetskompetens behövs.

 

Tre tillfällen då interim management är lösningen:

 1. För att fylla ett kompetensbehov under tiden en rekryteringsprocess pågår för en rekrytering av en chef eller specialist.
 2. Som vikarie för en chef eller specialist vid ordinarie personals frånvaro på kort eller lång sikt.
 3. För roller som chef eller specialist vid tillfälliga behov av en specifik kompetens.

De vanligaste rollerna inom interim management:

 • VD
 • CEO
 • CFO
 • HR-chef,     HR-strateg och HR- Business Partner
 • Ekonomiansvarig, redovisningschef och senior redovisningsekonom
 • Business Controller
 • HR-business partner
 • Administrativ chef
 • Financial Controller
 • CIO
 • COO
 • Lönechef och lönespecialist
 • Logistikchef
 • Strategisk inköpare
 • Projektledare
 • Supply Chain Manager